درباره آروشا💖

آروشا هستم 🤚🤚

یک کامپیوتری 💻💻

پرسپولیسی خراب هستم 😈😈

عاشق گربه ها🐈🐈فعلا همین قدر بسه😘😘
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان