درباره آروشا💖

آروشا هستم 🤚🤚

یک کامپیوتری 💻💻

پرسپولیسی خراب هستم 😈😈فعلا همین قدر بسه😘😘
چه دلنشین است صبحگاهی که
تو لبخند میزنی وبا موسیقی نگاهت مهربانی را بدرقه میکنی
امیدوارم ازهم اکنون
از زمین وزمان
برایت خوشبختی ببارد

💜🧡💛💚💙❤🖤💙💚💜💛🧡
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان